Wat doet een familierecht advocaat?

Wat doet een familierecht advocaat?

Een familierecht advocaat biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals een echtscheiding, de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, ouderlijk gezag, omgang en alimentatie. Een familierecht advocaat draagt zorg voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met duidelijke en heldere afspraken.

Wat is familierecht?

Het civiel recht is onderverdeeld in meerdere onderdelen waarvan familierecht er één is. Het familierecht, welke staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek, richt zich op allerlei vormen van familiebetrekkingen, zoals huwelijk en echtscheiding. In het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) zijn ook de belangrijkste regels met betrekking tot het familierecht opgenomen, die ook van grote invloed zijn in Nederland.

Enkele onderdelen binnen het familierecht zijn:

- Huwelijkse voorwaarden

- Boedelverdelingen

- Echtscheidingen

- Ouderschapsplan

- Ouderlijk gezag

- Ontkenning en erkenning vaderschap

- Omgangsregelingen 

- Curatele- en bewindstellingen

- Ondertoezichtstellingen

Dit zijn slechts enkele onderdelen van het familierecht. Ook kunnen familierecht advocaten u bijstaan met bijvoorbeeld uithuisplaatsingen en kinder- of partneralimentatie. Als u te maken heeft met één of meerdere van deze kwesties is het fijn om bijstand te hebben van een familierecht advocaat die u helpt met de juridische afwikkeling.

Een familierecht advocaat bij een echtscheiding

De meeste mensen komen in aanraking met het familierecht door een echtscheiding. Bij een scheiding komt veel kijken, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Een echtscheidingsadvocaat kan dan helpen met de correcte afwikkeling van de scheiding.

Voor een aantal zaken is het verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat. Dit betekent dat zonder het inschakelen van een advocaat bepaalde zaken niet kunnen worden geregeld. Er is namelijk een verplichte procesvertegenwoordiging.

Om een echtscheiding aan te vragen heeft u dus een advocaat nodig. U kunt er voor kiezen om samen met uw partner één advocaat, of allebei een eigen advocaat, in de arm nemen. Het is raadzaam om een ervaren echtscheiding advocaat te kiezen die is aangesloten bij de specialisatievereniging Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Zo bent u verzekerd van een deskundige advocaat op het gebied van echtscheidingsrecht. Via het juridische platform Advocatenkantoren.nl kunt u snel en makkelijk een echtscheidingsadvocaat zoeken die bij u in de buurt gevestigd is.