De CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. De CO2 prestatieladder is bedoelt voor bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen. Bedrijven die goed scoren op de CO2 prestatieladder, kunnen een voordeel krijgen bij de gunning van de aanbesteding. Daarnaast krijgen bedrijven een (fictieve) korting op het inschrijfgeld van een aanbesteding.

De CO2 prestatieladder wordt gebruikt door overheden en bedrijven bij met name zeer complexe aanbestedingen. De ladder wordt door zowel landelijke als plaatselijke opdrachtgevers gebruikt. Voorbeelden van opdrachtgevers die de CO2 prestatieladder gebruiken zijn Rijkswaterstaat, ProRail en diverse provincies. De CO2 prestatieladder is pas vrij recentelijk ontwikkeld en richt zich op dit moment primair op de grond-, weg- en waterbouw. Hier zijn op korte termijn de grootste resultaten te behalen. Wel streeft men ernaar de CO2 prestatieladder ook te gaan gebruiken in andere sectoren buiten de bouw. De CO2 prestatieladder is een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Als bedrijf deelnemen aan CO2 prestatieladder

Wanneer een bedrijf de CO2 prestatieladder wilt invoeren, kan het zich laten certificeren door een certificerende instantie. Ook moet de onderneming zich inschrijven op de website van de CO2 prestatieladder. Er zijn elf instanties die geoorloofd zijn om een bedrijf te certificeren. Een certificerende instantie beoordeelt de plannen van de onderneming en ook de reeds behaalde resultaten in reductie van CO2-uitstoot. Om deel te nemen aan de CO2 prestatieladder, dient ieder bedrijf een financiële bijdrage te leveren. Deze komt ten goede aan de SKAO, die de CO2 prestatieladder verder ontwikkelt en onderhoudt. Ook de aanbestedende instanties en certificerende instanties betalen een bijdrage aan de CO2 prestatieladder.

Doelen CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder heeft als doel ondernemingen bewuster te maken van hun energieverbruik en CO2-uitstoot. Het stimuleert bedrijven om de eigen CO2-uitstoot te verminderen en daarnaast na te denken over alternatieven voor de huidige methoden. De CO2 prestatieladder stimuleert ondernemingen actief om deze alternatieven ook daadwerkelijk uit te voeren. De CO2 prestatieladder is verder gebaseerd op openheid. Ondernemingen worden gestimuleerd opgedane kennis rond duurzaam gebruik van energie en reductie van CO2-uitstoot te delen met andere ondernemingen en instellingen.

Ondernemingen die betere resultaten behalen op de CO2 prestatieladder, krijgen ook meer voordeel bij aanbestedingen. Naast het voordeel bij aanbestedingen, heeft een onderneming zelf ook voordeel bij duurzaam gebruik van energie. Op de lange termijn kan een onderneming flinke financiële voordelen behalen door bewust om te gaan met energie.